نشانه هایش همه جا هست پس دیدنش آسان است ♥
روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره اخلاق پرسیدند.

جواب داد:
اگر زن یا مرد دارای اخلاق باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1
اگر دارای زیبایی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم = 10
اگر پول هم داشته باشند 2 تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم = 100
اگر دارای اصل و نسب هم باشند پس 3 تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم = 1000

ولی اگر زمانی عدد یک رفت اخلاق چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست،
پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت

نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۸/۱٥ توسط یک دوست | پيام ها ()