نشانه هایش همه جا هست پس دیدنش آسان است ♥


به نظرتان احساساتی هستید یا منطقی؟؟؟؟
برای فهمیدن این موضوع که واقعا احساساتی هستید یا منطقی، فقط کافیه چند
لحظه وقت بذارید .یک تست کوتاه اما جالب :ابتدا برای چند لحظه به کف دستتان نگاه کنید .

و پس از آن به ناخن‌های همان دستتان نگاه کنید.

(تا وقتی این دو کار رو نکردید آخر ایمیل رو نخونید، وگرنه ارزشش رو از
دست میده. سر کاری نیست ).

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگر برای دیدن ناخن‌هایتان دستتان را برگرداندید و ناخن‌ها را نگاه
کردید؛ گفته می‌شود که انسانی بیشتر منطقی هستید...
ولی اگر برای دیدن ناخن‌هایتان در همان حال که کف دستتان مقابل شما است،
انگشتانتان را خم کردید و به ناخن هایتان نگاه کردید، بیشتر بر احساس‌تان
تکیه دارید...

نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۱٠/٤ توسط یک دوست | پيام ها ()