نشانه هایش همه جا هست پس دیدنش آسان است ♥
مردی که سوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به یاد آورد قرار مهمّی دارد؛ ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین بود پرسید:
 
ببخشید آقا ؛ من قرار مهمّی دارم ، ممکنه به من بگویید کجا هستم تا ببینم به موقع به قرارم می رسم یا نه؟

مرد روی زمین : بله، شما در ارتفاع حدودا ً ۶متری در طول جغرافیایی "۱٨'۲۴ ۸۷
 و عرض جغرافیایی"۴۱'۲۱ ۳۷ هستید. 

مرد بالن سوار : شما باید مهندس باشید

مرد روی زمین : بله، از کجا فهمیدید؟

مرد بالن سوار : 
چون اطلاعاتی که به من دادید اگر چه کاملا ً دقیق بود   به درد من نمی خورد 
و من هنوز نمی دانم کجا هستم و به موقع به قرارم می رسم یا نه؟

مرد روی زمین : شما باید مدیر باشید.
       مرد بالن سوار : بله، از کجا فهمیدید؟

مرد روی زمین : 
چون شما نمی دانید کجا هستید و به کجا می خواهید بروید
قولی داده اید و نمی دانید چگونه به آن عمل کنید 
و انتظار دارید مسئولیت آن را دیگران بپذیرند.
اطلاعات دقیق هم به دردتان نمیخورد!
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۱۱/٢٢ توسط یک دوست | پيام ها ()