نشانه هایش همه جا هست پس دیدنش آسان است ♥

سلام ایندفه پ.سلطانی نقاشی های بسیار اعجاب آوری رو برامون فرستادن.حتما ببینید .

١- نقاشی های آبرنگ بسار واقعی از سیتو هنکس


ستیو هنکس یکی از بهترین هنرمندان آبرنگ کار, معاصر است

تصاویر او واقعی و باور نکردنی است.

لذت ببرید.TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com
 

 


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۱/٢۳ توسط یک دوست | پيام ها ()