سلامتی

--- با سلام
دوست گرامی زندگی زیباست - قدر آن را بدانید. تضمین سلامتی شما در گرو رعایت همین  موارد به ظاهر  جزئی است.
شاد باشید -

برای صحبت با موبایل از گوش چپ استفاده کنید
   
Do not drink coffee TWICE a day
روزانه بیش از دو فنجان قهوه ننوشید.
 
Do not take pills with COOL water
قرص و داروها را با آب خیلی سرد تناول نکنید.
 
Do not have HUGE meals after 5pm
بعد از ساعت  5:00 از خوردن غذای چرب خوداری کنید.
 
Reduce the amount of TEA you consume
مصرف چای روزانه را کم کنید
 
Reduce the amount ofOILYfood you consume
از مقدار غذای چرب و اشباع شده با روغن در وعده های غذایی کم کنید
 
Drink moreWATERin the morning, less at night
در صبح آب بیشتر و در شب آب کمتر بنوشید.
 
Keep your distance from hand phoneCHARGERS
از گوشی موبایل در زمان شارژ شدن دوری کنید.
 
Do not use headphones/earphone forLONGperiod of time
از سمعکهای تلفن ثابت و موبایل برای مدت طولانی استفاده نکنید.
 
Best sleeping time is from10pmat night to6amin the morning
بهترین زمان خواب از ساعت 10:00 شب تا ساعت 6:00 صبح است
 
Do not lie down immediately after takingmedicinebefore sleeping
بعد ازخوردن دارو فورا" به خواب نروید.
 
When battery is down to theLASTgrid/bar, do not answer the phone as the radiation is 1000 times
زمانیکه باتری موبایل ضعیف است با جایی تماس نگیرید و تماس کسی را جواب ندهید چون در این حالت امواجی که گوشی منتشر می کند 1000 برابر است.
 
Forward this to those whom youCARE about
/ 0 نظر / 7 بازدید