استفاده از سمی ترین گیاه بعنوان دکور در ادارات و منازلاستفاده از سمی ترین گیاه بعنوان دکور در ادارات و منازل

سمی ترین گیاه بعنوان دکور در ادارات و منازل
گیاه بسیار خطرناک "دیفن باخیا" که اکثر جا هادر منازل و دفاتر نگهداری
می شود بسیار سمی بوده و می تواند به مرگ افراد بویژه کودکان منجر شود.
به گزارش آخرین نیوز، در صورتی که قطعه ای از برگ آن خورده شود انسان را
می کشد - دست زدن به برخی از انواع آن بعد از تماس با چشم انسان را کور
می کند.
این گیاه مانند برگ انجیری بسیار سمی است و باید از دسترس نوزادان و
کودکان نوپا که احتمال می دهید برگ های آن را به دهان بگذارند، دور
نگهداشته شود در صورت بلعیده شدن، به دهان و زبان آسیب می رساند و شخص
قادر به تکلم نیست.
نام فارسی اصیل این گل ، دیفن باخیا است که اشاره به سمی بودن برگ آن
دارد. گیاهی است برگ زینتی. زادگاهش برزیل است. ساقه‌ها نرم و آبکی و نقش
و رنگ برگها سبز رنگ بوده و آراسته به لکه‌های سفید کرمی و زرد کمرنگ است
که از دو طرف برگ دیده می‌شوند. ساقه‌ها غالبا بدون انشعاب و برگهای
انتهایی همیشه در حال رشد و فعالیت می‌باشند و برگهای پایینی به تدریج
ریزند و ساقه حالت سخت به خود می‌گیرد. نسبت به عدم تهویه هوای اتاق و
آبیاری بیش از اندازه حساس است.

/ 0 نظر / 7 بازدید