سفید رنگ آرامش است،

سفید رنگ آرامش است،
اگر در اتاقی با رنگ سفید بمانی، از فرط آرامش دیوانه می شوی
.
سیاه رنگ جدی است،
اگر در اتاقی با رنگ سیاه بمانی، از فرط ناامیدی دیوانه می شوی
.
قرمز رنگ جذاب و گرم است،
اگر در اتاقی با رنگ قرمز بمانی از فرط هیجان دیوانه می شوی،

زرد رنگ زندگی است
،
اگر در اتاقی با رنگ زرد بمانی از فرط اضطراب دیوانه می شوی،

اصولا اگر زیاد در اتاق بمانی دیوانه می شوی
 
،
زیاد هم ربطی به رنگها ندارد .پاشو برو بیرون اینقدر پای کامپیوتر نشین دیوونه میشی ها

/ 0 نظر / 12 بازدید