بعضی فرمایشات تامل بر انگیز!!!؟

  *برای بهترین دوستم ...* **

*مهم نیست چه سنی داری هنگام سلام کردن مادرت را در آغوش بگیر.*

*اگر کسی تو را پشت خط گذاشت تا به تلفن دیگری پاسخ دهد تلفن را قطع کن.*

*هیچوقت به کسی که غم سنگینی دارد نگو " می دانم چه حالی داری " چون در واقع
نمی دانی.*

*یادت باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است.*

*هیچوقت به یک مرد نگو موهایش در حال ریختن است. خودش این را می داند.*

*در مورد موضوعی که درست متوجه نشده ای درست قضاوت نکن.*

*وقتی از تو سوالی را پرسیدند که نمی خواستی جوابش را بدهی، لبخند بزن و بگو:
"برای چه می خواهید بدانید؟"*

*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکن.*

*هیچوقت پایان فیلم ها و کتابهای خوب را برای دیگران تعریف نکن.*

* **وقتی احساس خستگی می کنی اما ناچاری که به کارت ادامه بدهی، دست و صورتت را
بشوی و یک جفت جوراب و یک پیراهن تمیز بپوش. آن وقت خواهی دید که نیروی دوباره
بدست آورده ای.*

* **هرگز پیش از سخنرانی غذای سنگین نخور.*

* **راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نکن.*

* **هیچوقت از بازار کهنه فروشها وسیله برقی نخر.*

* **شغلی را انتخاب کن که روحت را هم به اندازه حساب بانکی ات غنی سازد.*

* **سعی کن از آن افرادی نباشی که می گویند : " آماده، هدف، آتش** "    *

* **هر وقت فرصت کردی دست فرزندت را در دست بگیر. به زودی زمانی خواهد رسید
که او اجازه این کار را به تو نخواهد داد.*

* **چتری با رنگ روشن بخر. پیدا کردنش در میان چتر های مشکی آسان است و به
روزهای غمگین بارانی شادی و نشاط می بخشد.*

* **وقتی کت و شلوار تیره به تن داری شیرینی شکری نخور.*

* **هیچوقت در محل کار درمورد مشکلات خانوادگی ات صحبت نکن.*

* **وقتی در راه مسافرت، هنگام ناهار به شهری می رسی رستورانی را که در میدان
شهر است انتخاب کن.*

*در حمام آواز بخوان.*

*در روز تولدت درختی بکار.*

*طوری زندگی کن که هر وقت فرزندانت خوبی، مهربانی و بزرگواری دیدند، به یاد تو
بیفتند.*

*بچه ها را بعد از تنبیه در آغوش بگیر.*

*فقط آن کتابهایی را امانت بده که از نداشتن شان ناراحت نمی شوی.*

*ساعتت را پنج دقیقه جلوتر تنظیم کن.*

*هنگام بازی با بچه ها بگذار تا آنها برنده شوند.*

*شیر کم چرب بنوش.*

*هرگز در هنگام گرسنگی به خرید مواد غذایی نرو. اضافه بر احتیاج خرید خواهی
کرد.*

*فروتن باش، پیش از آنکه تو به دنیا بیایی خیلی از کارها انجام شده بود.*

*از کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد، بترس.*

*فراموش نکن که خوشبختی به سراغ کسانی می رود که برای رسیدن به آن تلاش می کنند
*

/ 0 نظر / 6 بازدید